Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja Visulahden palveluissa

Asiakkaiden yksityisyys on meille hyvin tärkeää ja sitoudumme suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Olemme laatineet tietosuojaselosteen, joka on kaikkien saatavilla internetsivuilla. Tietosuojaselosteessa kuvataan mm asiakasrekisteriin kerättävät tiedot sekä niiden käyttötarkoitukset. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja päivityksen päivämäärä on mainittu tietosuojaselosteessa.

Olemme määritelleet mitä henkilötieto tarkoittaa Visulahdessa ja miten käsittely hoidetaan ja kenen toimesta. Henkilötietoja ei käsitellä tai säilytetä tarpeettomasti ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien prosessien lisäksi kiinnitämme huomiota teknisiin ratkaisuihin ja huolehdimme siitä, että käytössämme on vain turvallisia teknologioita ja teknologiset kumppanimme, alihankkijamme ja kaikki sopimuskumppanimme täyttävät laatuvaatimuksemme.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen autamme aina mielellämme ja ajantasaiset yhteystiedot ovat saatavilla internetsivuilla ja tietosuojaselosteessa.

Visulahden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Puuharyhmä Oyj (y-tunnus: 05645289)
Visulahdentie 1
50180 Mikkeli
Puhelin: 020 5010 500
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Atte Räsänen
Puhelin: 020 5010 500
S-posti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Puuharyhmä Oy:n, Visulahden asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyjen käyttötapausten mukaisesti, kuten asiakkuuksien hoitamiseen, viestintään, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joita voivat olla:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi)
• asuinmaa ja kieli
• sukupuoli
• syntymäaika
• valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot sekä ostojen tiedot
• alle 15-vuotiaista huoltajan nimi- ja yhteystiedot sekä mahdollinen viestintä
• asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
• uutiskirjeen tilaajat
• rekisteröityyn kohdistetut mainoskampanjat
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito
• suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
• käyttäjäanalyysitiedot
• edellisten, yksilöityjen tietojen muutos/lokitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytys

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on tarpeellista käyttötarkoituksen mukaisen tarpeen toteuttamiseksi.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja sisältävät tietokannat on suojattu teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin sekä säilytys tapahtuu lukituissa tiloissa. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot ovat myös lukitussa tilassa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että vain sellaisilla rekisterinpitäjän työntekijöillä tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoja sisältäviin tietoihin, joille se työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei siirtämiseen ole välitöntä tarvetta, esimerkiksi palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tai sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkistuspyyntö on oltava yksilöitävissä ja tunnistettavissa. Tarkastuspyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteeen, jonka avulla voi tunnistaa sivustolla vierailevan selaimen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä evästeitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa evästeiden avulla.

Evästeitä käytetään sivuston tarjoamiseen, sekä sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla voidaan analysoida sivuton käyttöön liittyviä tietoja. Evästeitä voidaan hyödyntää myös mainonnan kohdentamisessa.

Sivuston käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla omia selainasetuksiaan tai tyhjentää evästeet omasta selaimestaan. Tällöin on kuitenkin syytä huomioida, että evästeiden estäminen tai poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti tai estää kokonaan sivuston käytön.

Evästeiden käytäntö

Evästeiden määritelmä

Visulahden verkkosivusto (jäljempänä verkkosivusto) käyttää evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka on lähetetty selaimeen web-palvelimen avulla käyttäjien toimintojen tallentamiseksi tietylle sivustolle. Evästeiden ensimmäinen tavoite on tarjota käyttäjille nopeampi pääsy haluamiinsa palveluihin. Lisäksi evästeet muokkaavat verkkosivuston tarjoamia palveluja, tarjoavat ja tarjoavat tietoja käyttäjän eduista tai jotka saattavat olla kiinnostavia palveluiden käytön perusteella.

Verkkosivusto käyttää evästeitä muokkaamaan ja tekemään käyttäjän selaamisen mahdollisimman helpoksi. Evästeet liittyvät yksinomaan nimettömään käyttäjään ja näiden vastaaviin tietokoneisiin, eivätkä ne anna viitteitä, jotka saattavat antaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjä voi asettaa selaimensa lähettämään ilmoituksia ja estää verkkosivuston lähettämien evästeiden asennuksen vaikuttamatta käyttäjän käyttöoikeuteen sivuston sisältöön. On kuitenkin syytä mainita, että verkkosivuston toiminnan laatu saattaa heikentyä.

Käyttäjät, jotka ovat jo rekisteröityneet rekisteriöityessään tai istunnon avaamisessa, voivat hyötyä räätälöidyistä palveluista, jotka keskittyvät heidän profiiliinsa evästeiden ja evästeiden tallennettujen tietojen yhdistämisen ja rekisteröinnin yhteydessä kerättyjen henkilötietojen yhdistelmän ansiosta. Tällaiset käyttäjät nimenomaisesti sallivat mainittujen tietojen käytön edellä mainittuun tarkoitukseen huolimatta heidän oikeuksistaan evästeiden käytön lopettamiseen tai käytöstä poistamiseen.

Verkkosivustolla on lisäksi oltava mahdollisuus tuntea käyttäjän pyytämät palvelut tavoitteena tarjota tai tarjota riittävät tiedot käyttäjän mieltymysten tai preferenssien mukaisesti.

Evästeiden tyypit

Evästeet voidaan jakaa pysyvyyden mukaan seuraavasti:

• ”Istuntojen evästeet”: Nämä vanhentuvat heti, kun käyttäjä sulkee selaimen.

• ”Pysyvät evästeet”: Nämä vanhentuvat saavutetun tavoitteen mukaisesti (esimerkiksi käyttäjän pitämiseksi tunnistettuna käyttäessäsi Palveluja) tai kun ne poistetaan manuaalisesti.

Lisäksi Evästeet voidaan luokitella niiden tavoitteen mukaisesti seuraavasti:

• Suorituskyky-evästeet: Nämä evästeet muokkaavat palveluiden käytettävissä olevia työkaluja, joten niitä ei tarvitse asettaa uudelleen käyttöön. Tämä sisältää esimerkiksi:

o Äänenvoimakkuuden säätö video- tai äänisoittimissa.

o Selaimella yhteensopivat videon lähetysnopeudet.

• Paikannuskoodit: Näitä evästeitä käytetään tunnistamaan maa, jossa käyttäjä on, kun hän pyytää palvelua. Tällaiset evästeet ovat täysin nimettömiä ja niitä käytetään vain oppaan sisällön sijainnin suhteen.

• Rekisteröinti-evästeet: Nämä evästeet luodaan sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröinyt tai avannut istunnon myöhemmin, ja sitä käytetään käyttäjän tunnistamiseen palveluissa tavoitteena:

o Säilyttä käyttäjä tunnistetusti, kun palvelu suljetaan, selaimen tai tietokoneen käyttäjät voivat säilyttää henkilöllisyytensä, jos he haluavat käyttää Palvelua toiseen kertaan tai päivään. täytyy antaa tunnistus uudelleen. Tämä ominaisuus voidaan poistaa napsauttamalla ”päättynyttä istuntoa”, jolloin poistat evästeet, jolloin käyttäjän on tunnistettava itse pääsemästä samaan palveluun

§ Varmista, onko käyttäjällä oikeus käyttää tiettyjä palveluja, kuten osallistumista kilpailuun.

• Analyysi-evästeet: Kun käyttäjä vierailee palvelussa, ulkoisen toimittajan tarjoama työkalu luo analyysievästeen käyttäjän tietokoneeseen. Tämä eväste luodaan vain käyttäjän vierailulle, ja sitä sovelletaan seuraaviin käynteihin verkkosivuston palveluihin tunnistamalla nimettömästi vieraileva käyttäjä.

Päätavoitteet ovat seuraavat:

o Salli käyttäjätunnukset vierailevien käyttäjien tunnistamisesta evästeiden avulla (tunnistaa selaimet ja laitteet, ei yksilöitä), mikä antaa likimääräisen määrän käyntejä ja niiden keskimääräisiä kestoja.

o Tunnistaa, nimettömästi, eniten vierailtu sisältö ja siten houkuttelevampi käyttäjille.

o Opi käyttämään käyttäjä ensimmäistä kertaa tai aiemmin käynyt. Huomaa: Jollei käyttäjä rekisteröi verkkosivusto-palvelua, Eväste ei ole koskaan yhdistetty henkilötietojen tunnistamiseen. näitä evästeitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin, jotta ne auttavat parantamaan käyttäjän sivustokokemusta.

• Käyttäytymismainonta-evästeet: Tämäntyyppiset evästeet mahdollistavat laajemmat tiedot mainoksista, jotka näkyvät kustakin nimettömästä käyttäjästä verkkosivuston palveluissa. Muun muassa se tallentaa mainosten katselun kestoa ja taajuutta, niiden vuorovaikutusta mainittujen mainosten kanssa tai käyttäjän selaamista ja / tai käyttäytymismalleja, jotka voivat auttaa luomaan profiilia mainonnan kiinnostuksesta. Näin mainosten näyttäminen on käyttäjän etujen mukaista.

 

• Kolmannen osapuolen mainoslehdet: Verkkosivuston tarjoamien palveluiden lisäksi verkkosivusto tarjoaa mainostajille mahdollisuuden lisätä mainoksia kolmansien osapuolten (”AdServers”) välityksellä. Tämä sallii kolmannen osapuolen tallentaa verkkoselauspalveluista lähetettyjä evästeitä, jotka ovat peräisin käyttäjän selaimesta, sekä pääsytiedot, jotka jälkimmäiset ovat tallentaneet.

o Oikea media: http://www.realmedia.com/en us / pages / privacy_policy.html

o Weborama: http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/

Käytetyt Evästeet

Sivustomme käyttämät evästeet:

• Rekisteröinti-evästeet: Käytetään, kun toimittajat kirjautuvat sisällönhallintajärjestelmään sivun sisällön muokkaamiseksi. Thoosea käytetään, kun he rekisteröityvät sivulle.

Kolmannen osapuolen evästeet • Käyttäytymismainonta-evästeet: käytetään kohdistamaan asiakkaita mainoksiin niiden käyttäytymisen perusteella.

• Kolmannen osapuolen mainoslehdet: käytetään kohdistamaan asiakkaita mainoksiin ja kohdistamaan ne uudelleen, kun he ovat käyneet sivuilla, joilla on mainoksia Facebookissa, Adwordsissa tai Displayissä. Käytetään myös sähköpostin uudelleenkohdentamiseen ja Ve-paneelin näyttämiseen, kun ne ovat olleet verkossa jonkin aikaa käyttämättä.

• Analyysi-evästeet: Käytetään verkkosivustollamme ja verkkokaupassamme. Käytämme evästeitä parantaaksemme tuotetta, suunnittelua ja parantaaksemme asiakkaiden matkustusta. Evästeiden pääasiallinen käyttö on Google Analyticsissa.

o Google Analytics evästeet: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es

Evästeiden poistaminen käytöstä

Yleensä evästeiden hyväksyminen selaimessa tai evästeitä, jotka koskevat palvelua, voidaan peruuttaa.

Nykyaikaiset selaimet sallivat evästeiden asetusten muuttamisen. Mainitut asetukset ovat yleensä otsikossa ”Asetukset” tai ”Asetukset” selaimen valikossa. Lisäksi selaimella tai sähköpostin ohjaimella voidaan asettaa, ja lisävarusteita, jotka estävät sivustovirheiden lataamisen sähköpostin avaamisen yhteydessä, voidaan asentaa. Verkkosivustolla käyttäjille annetaan ohjeita päästäksesi evästeiden asetusten valikkoon ja tapauskohtaisesti tärkeimpien selainten yksityisiin selaimiin:

• Internet Explorer: Työkalut -> Internet-asetukset -> Yksityisyys -> Asetukset.
• Lisätietoja on Microsoftin tuen tai selaimen Ohje-valikossa.
• Firefox: Työkalut -> Valinnat -> Yksityisyys -> Historia -> Mukautettu asennus.
• Chrome: Asetukset -> Lisäasetukset -> Yksityisyys -> Sisältöasetukset.
• Safari: Asetukset -> Turvallisuus.
• Lisätietoja on Apple-tuen tai selaimen Ohje-valikossa.

Mahdollisuus muuttaa evästeitä koskevaa politiikkaa

Verkkosivusto voi muuttaa nykyisiä evästeitä koskevia sääntöjä lainsäädännön tai sääntelyvaatimusten perusteella tai pyrkiä muuttamaan käytäntöjä Tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun antamiin ohjeisiin. Tästä syystä käyttäjien on suositeltavaa käydä läpi uudelleen tällaisia käytäntöjä säännöllisin väliajoin.

Kun Evästeitä koskevaan käytäntöön tehdään merkittäviä muutoksia, käyttäjille on ilmoitettava verkkosivustolla tai sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille.

Osta liput tästä

Katso nettihintamme

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Tällä hetkellä: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C